O nás

O úspěchu investičního projektu rozhoduje zejména kvalita jeho přípravy a preciznost jeho realizace.  Díky zkušenostem z mezinárodních realitních projektů a naší odbornosti dokážeme oba tyto pilíře ošetřit. Spolehlivost, kreativita, zkušenost a unikátní know-how jsou hodnoty, které vytvářejí naši identitu a hlavní přínos pro naše klienty a jejich projekty.

Služby a reference

Výstavba a územní plánování

Mezi naše služby patří:

Mezi naše služby patří:

 • územně plánovací příprava
 • Asistence při projednání podle zákona 100/2001 Sb. (E.I.A.)
 • poradenství ve vodoprávním řízení
 • Asistence při projednání záměrů dopravních staveb
 • odborné poradenství v územním a stavebním řízení
 • projednání stavebního záměru se státní a místní správou
 • studie proveditelnosti
 • příprava převzetí stavby a kolaudace
 • organizace výběrového řízení na projektanta a zhotovitele stavby
Dále pak:

Dále pak:

 • Služby technického dozoru investora
 • řízení projektu výstavby
 • management klientských změn
 • koordinátor BOZP

Audity a ověření

Zajistíme:

Zajistíme:

 • technický audit / inspekce nemovitosti
 • pasportizace
 • Zajištění Průkazu energetické náročnosti budov PENB
 • Energetický audit

Realitní služby

Nechte nám na starost:

Nechte nám na starost:

 • výběr nemovitosti / kupujícího
 • výběr a zajištění financování
 • administrativa při koupi/prodeji nemovitosti
 • příprava a realizace prodejní politiky investičního/developerského záměru
 • marketingová strategie jako podpora prodeje investičního/developerského projektu